BAZALT ÇEŞİTLERİ

BAZALT TAŞ ÇEŞİTLERİ

Kullanım Alanları:

-Yer döşemesi

-Duvar kaplaması

-Küpeşte 

-Basamak kaplaması

Patinatolu Bazalt özel fırçalar kullanılarak kayganlığı azaltılmışve bazalt taşın  mineral damarlarını ortaya çıkartarak otantik bir görünüm sağlanmıştır. Gönül rahatlığıyla her ortamda kullanılabilir güvenli ve estetik görünüme sahip bir volkanik doğal taştır. Sizin için özenle yüksek kaliteli üründür.

  Bazaltların Genel özerlikleri

Bazaltlar, gabro-norit magmaya eşdeğer bazaltik lavların kabuğun içinden hızlı bir şekilde soğumasıyla oluşur ve Dünya yüzeyinde veya çok yakınında açığa çıkar. Bu bazalt akıntıları, gaz boşluklarının neredeyse olmadığı oldukça kalın ve kapsamlıdır. İnce ve düzensiz lav akıntıları durumunda kaya yüzeyinde gaz boşlukları oluşur. Gaz boşlukları boşaldığında kayaya “veziküler” bazalt denir. Gaz boşluklarının çoğu ikincil mineraller (zeolitler, kalsit , kuvars veya kalsedon) tarafından doldurulur ve amigdallar oluşur. Bu tür doldurulmuş gaz boşluklarını içeren kayaya “amigdaloidal” bazalt denir. Bazaltlar, neredeyse her zaman, volkanik magmanın Dünya yüzeyinde veya yakınında hızlı soğumasından kaynaklanan afanik veya ince taneli mineral doku gösterir. Bileşen mineralleri o kadar incedir ki çıplak gözle ayırt edilemezler. Doku bazen, püskürmeden önce oluşan, lavı yüzeye getiren ve ince taneli bir matris içine gömülen daha büyük kristalleri içeren porfirik olabilir. Glomeroporfiritik, plajiyoklaz ve piroksen fenokristallerinin yüzey gerilimi nedeniyle agregalar halinde kümelendiği ve hamur içinde yerleştiği porfirik dokuyu tanımlamanın uzantısıdır. Glomeroporfirik dokular özellikle bazalt, andezit ve dasitlerde yaygındır.